Tyger

Vi har överlåtit vårt tygsortiment till Pias Pärlor, mob. nr: 073-041 87 56, jansson.pia@live.se